Գիտակրթական

STEM հմտությունների կարևորությունը տնտեսական բարգավաճման համար և առարկաների նկատմամբ աշակերտների ներգրավվածությունը մեծացնելու ռազմավարությունները

STEM հմտությունների կարևորությունը տնտեսական բարգավաճման համար և առարկաների նկատմամբ աշակերտների ներգրավվածությունը մեծացնելու ռազմավարությունները

Մեր օրերում, հասարակությունը կախված է գիտությունից՝ նոր գիտելիքներ, տեխնոլոգիաներ։ Այնուամենայնիվ, շատ աշակերտներ հիասթափվում են գիտությունից, երբ մտնում են ավագ դպրոց և ձևավորվում են այն տեսակետը, որ առարկան անտեղի է և անհետաքրքիր: Հաշվի առնելով գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի (STEM) հմտությունների կարևորությունը տնտեսական բարգավաճման համար՝ գիտության բարձրագույն առարկաների ընդգրկվածության անկումը, որը տեղի է ունեցել վերջին տասնամյակների ընթացքում, մտահոգում է շատ երկրների մանկավարժներին և քաղաքականություն մշակողներին:

STEM կրթությունը աշակերտներին հնարավորություն է տալիս զարգացնել ավելի կարևոր հմտություններ, ինչպիսիք են բարդ խնդիրների լուծումը, հաղորդակցությունը և համագործակցությունը, որոնք անհրաժեշտ են 21-րդ դարի մարտահրավերներին և հնարավորություններին նախապատրաստելու համար:  Աշխատանքի և վիճակագրության բյուրոն հայտնում է, որ STEM մասնագիտությունները կշարունակեն աճել ավելի արագ, քան մյուս մասնագիտությունները: Մինչ STEM ոլորտներում աշխատատեղերի պահանջարկը շարունակում է աճել, այդ պաշտոններից շատերը մնացել են չզբաղված՝ ոչ հմուտ աշխատուժի պատճառով:

Աշակերտների ներգրավվածությունը STEM առարկաների նկատմամբ  մեծացնելու և զարգացնելու համար անհրաժեշտ է դեռ դպրոցում ուսուցիչների կողմից ճշգրիտ օգտագործվող մեթոդների կիրառությունը։ Աշակերտների համար STEM առարկաներն ավելի արդիական և բովանդակալից դարձնելու եղանակներից մեկն է օգտագործել իրական աշխարհի օրինակներ, որոնք կապում են նրանց կյանքին, հետաքրքրություններին և ձգտումներին: STEM առարկաներում  աշակերտների ներգրավվածությունը մեծացնելու միջոց է նաև գործնական գործողություններ ներառելը, որոնք թույլ են տալիս աշակերտներին ուսումնասիրել, փորձարկել և ստեղծագործել: Աշակերտների ներգրավվածությունը մեծացնելու արդյունավետ  միջոցը է նաև նրանց ինտեգրումը  առարկաների միջև և ցույց տալը, թե ինչպես են նրանք առնչվում գիտելիքի և ուսուցման այլ ոլորտներին: STEM առարկաների նկատմամբ աշակերտների ներգրավվածությունը մեծացնելու  կիրառելի միջոցներից է աշակերտների  ձայնն ու ընտրությունը խրախուսելը  և նրանց որոշակի ինքնավարություն և սեփականություն տալը իրենց ուսման նկատմամբ: Աշակերտների ներգրավվածության մեծացման կարևոր միջոցը դրական ամրապնդումն է՝ աշակերտների ջանքերի, առաջընթացի և ձեռքբերումների ճանաչումը:։ Դրական ամրապնդում տրամադրելով աշակերտներին հնարավորություն կտանք զարգացնել աճի մտածելակերպ, ճկունություն և ինքնարդյունավետություն STEM առարկաների համար և հաղթահարել ցանկացած մարտահրավեր կամ դժվարություն, որին նրանք կարող են հանդիպել:

Վերլուծական հոդվածի հեղինակ՝ Լիլիթ Դալլաքյան