Author: Satenik Avetisyan

ԵՒ

Սահմանափակումներ քրեական ենթամշակույթ քարոզող ֆիլմերի և հաղորդումների համար

Սահմանափակումներ քրեական ենթամշակույթ քարոզող ֆիլմերի և հաղորդումների համար «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում անհրաժեշտ փոփոխությունների մասին օրենքի նախագիծ է մշակել Արթուր

Read More
Գիտակրթական

Մասնագիտական գրականության պակասը համալսարաններում և դրա լուծման ուղիները

Մասնագիտական գրականության պակասը համալսարաններում և դրա լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մոտ 110 համալսարան (33  պետական, 3 միջպետական, 27

Read More
Գիտակրթական

STEM հմտությունների կարևորությունը տնտեսական բարգավաճման համար և առարկաների նկատմամբ աշակերտների ներգրավվածությունը մեծացնելու ռազմավարությունները

STEM հմտությունների կարևորությունը տնտեսական բարգավաճման համար և առարկաների նկատմամբ աշակերտների ներգրավվածությունը մեծացնելու ռազմավարությունները Մեր օրերում, հասարակությունը կախված է գիտությունից՝ նոր

Read More
Գիտակրթական

Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները

ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Ցանկացած պետության գոյությունն ու զարգացումը ուղղակիորեն կախված է կրթական համակարգի վիճակից։ Եթե պետությունը

Read More
Սոցիալական

Կոնֆլիտը՝ որպես աշխատանքի արդյունավետության վրա ազդող գործոն

Կոնֆլիկտը` որպես աշխատանքի արդյունավետության վրա ազդող գործոն Կոնֆլիկտները մարդկային հարաբերությունների վրա ազդող երևույթներ են, որոնք կարող են ինչպես բացասական հույզեր

Read More
Գիտակրթական

Ուսանողների գիտական ներուժի կիրառման հնարավորությունները Հայաստանում առկա խնդիրների լուծման համատեքստում

Ուսանողների գիտական ներուժի կիրառման հնարավորությունները Հայաստանում առկա խնդիրների լուծման համատեքստում Կրթության ոլորտն առանցքային և կարևոր նշանակություն ունի յուրաքանչյուր երկրի սոցիալ-տնտեսական

Read More