Month: Հուլիսի 2022

Քաղաքական

ԻՆՉՈ՞ւ Է ԿԱՐԵՎՈՐ ՊԵՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՈւՄԸ. ՄԵԿ ՕՐԻՆԱԿԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

ԻՆՉՈ՞ւ Է ԿԱՐԵՎՈՐ ՊԵՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՈւՄԸ. ՄԵԿ ՕՐԻՆԱԿԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ Որքանո՞վ է ամուր պետություն-գիտություն կապը, արդյո՞ք այդ կապը տարածվում է

Read More